Spis Wystawców
GRUPA IV
A. Materjały i produkty171

Zarząd Akcyjnego Tow. Zakładów Ceramicznych. Dziewulski i Lange. Warszawa, Marszałkowska 4.

Pawilon Wielkiego Przemysłu.

     Rok założenia: fabryki w Opocznie 1895 r. przekształcono na T-wo Akc. obecnie 1898 r. Adres fabryki; I Fabryka posadzek terakotowych Akc. Tow. Dziewulski i Lange w Opocznie, II dtto w Słowiańsku. Gubernia I Radomska, II Charkowska; powiat Opoczyński II Iziumski Poczta: I Opoczno; II Sławiansk; miejscowość 1 Opoczno II Sławiansk. Adres zarządu: Warszawa, ul. Mazowiecka Nr. 4. Adres telegraficzny: Dziewulski Warszawa. Skład zarządu: Prezes zarządu - Abert Jerzy Reinstein. Członkowie zarządu: Ryszard Edward Kimes i Kazimierz Leśkiewicz. Dyrektor zarządzający Inżynier-Mechanik August Dobrowolski. Kierownik techniczny: W Opocznie - Władysław Lange; w Słowiańsku Kazimierz Normark. Wykaz osób, zajmujących w fabryce wyższe stanowiska techniczne. Opocznie inżynier-chemik Kazimierz Zórawski i inż.-chem. Stanisław Stępkowski. W Słowiańsku - inżenierowie - mechanicy: Kazimierz Kresowski i Wiktor Jan Paszkowski. Biura sprzedaży, resp. reprezentanci: we wszystkich większych miastach w Kraju i w Cesarstwie. Ilość robotników w obu fabr. minimum 700, maximum 800. Kapitał zakładowy 70000000 Przybliżony obrót roczny: 50000000. Z produkcyi obu fabryk sprzedajemy 1/4 części w Kraju i 3/4 części w Cesarstwie. W fabr. w Opocznie masz. par. o sile 100 I-P. w Słowiańsku - 150 HP.

     Przedmioty nadesłane na Wystawę w całości wykonane w Kraju. Przedmioty Wystawowe: Płytki terrakotowe na podłogi, płytki - terrakotowe glazurowane na ściany, licówki terrakotowe zwykłe i glazurowane. Wyroby z gliny ogniotrwałej (szamotowe).strzałka do góry