Spis Wystawców
GRUPA IV
A. Materjały i produkty170

Fabryka Portland-Cementu „Wrzosowa”.

Pawilon Wielkiego Przemysłu.

     Rok założenia 1889. Gubernia Piotrkowska, poczta Częstochowa, miejscowość Wrzosowa. Adres zarządu Warszawa Leszno 42. Adres telegraficzny Częstochowa fabr. Wrzosowa Nr. telefonu w Warszawie 1842 Właściciel Aleksander Ewest. Dyrektor zarządzający Józef Rutkowski Inżynier Kierownik techniczny Kierownik handlowy Eugeniusz Ptiull. Wyrób własny: Portlandzki cement: Biuro sprzedaży Warszawa Leszno 42. Ilość robotników minimum 190, maximum 225. Wytwórczość 1500000 pudów cementu rocznie. Wywóz do Cesarstwa 18% Motor o sile 470 par koni.

     Przedmioty nadesłane na Wystawę są w całości wykonane w Kraju. Przedmioty Wystawowe. 1.) beczułka z cementem "Wrzosowa" waga 5 pud. 2.) Pudełko z próbami materjałów surowych i produktów ilustrującemi przebieg fabrykacyi. 3) 2 ozdobne sloiki z gotowym cementem z palonym niemielonym cementem. 4.) komplet. wykopalisk z kopalni wapienia. 5) zbiór prób labotoryjnych do badania własności cementu. 6). zbiór wyrobów z cementu „Wrzosowa". 7.) Tablice graficzne wytrzymałości cementir na ściskanie i na rozerwanie i rozbiór chemiczny cementu. 8) fotografie w ramach oddziałów fabryki, laboratorjum fabrycznego, i 7 zdjęć ogólnych urządzeń dla robotników. 9) Etykieta fabryczna 10) tablica z napisami: Wszystkie wyroby z cementu „Wrzosowa" wykonywano w fabryce wyrobów cementowych majątku „Ostrowy".strzałka do góry