Spis Wystawców
GRUPA IX - Przemysł chemiczny farmaceutyczny.
B. Pomadki, pasty, produkty farmaceutyczne i kosmetyki.Lp
Firma
Gdzie wystawiał:
więcej
489 I Pinkus i Syn. Fabryka pasty. Pawilon Rękodzieł więcej
490 S. Gliński Pawilon Wielkiego Przemysłu więcej
491 Edward Gliński. Pawilon własny więcej
492 M. Ruziewicz. Pawilon Rękodzieł i Hale. więcej
493 Pracownia Przetworów Chemicz. „Feniks” St. Badowski i S-ka. Pawilon Rękodzieł więcej
494 „Sokół” F. Śmiela. Pawilon Wielkiego Przemysłu więcej
495 Warszawskie Towarzystwo handlu towarami Aptecznymi dawniej Zjednoczeni aptekarze i Ludwik Spiess i Syn. Pawilon Wielkiego Przemysłu więcej
496 Edward Kieszkowski. Pawilon Wielkiego Przemysłu więcej
497 „Koło Aptekarzy” w Zagłębiu Dąbrowskim i Częstochowie. Pawilon Rękodzieł więcej
498 Laboratorjum Techniczno-Chemiczne. Dr. Bernard Löwenstein. Pawilon własny więcej
499 Herman Reiss. Dom Handlowy. Pawilon Wielkiego Przemysłu więcej
500 Pracownia Chemiezno-farmaceutyczna przy aptece St. Rakowskiego. Pawilon Wielkiego Przemysłu więcej
501 Apteka Władysława Grodzkiego Pawilon własny więcej
502 Laboratorjum Kosmetyczne. Pawilon Wielkiego Przemysłu więcej
503 „Zdrój” Pawilon własny więcej
504 Tow. Akc. Fryderyk Puls. Pawilon Wielkiego Przemysłu więcej
505 Perfumerja „Iris”. H. Lachs i S-ka. Pawilon Wielkiego Przemysłu więcej
506 Fabryka wód mineralnych, sztucznych Wacława Kwiecienia w Wolbromiu. Pawilon Wielkiego Przemysłu więcej
507 Centralne Laboraforjum Chemiczne. Pawilon Wielkiego Przemysłu więcej
508 Stanisław Hamburg. Pawilon Wielkiego Przemysłu więcej
509 Z. Ritter. Pawilon Wielkiego Przemysłu więcej
510 Pabjanickie Tow. Akc. Przemysłu Chemicznego założone przez Tow. Przemysłu Chem. w Bazylei i byłą firmą Schweikert i Fröhlich w Pabjanicach. Pawilon Wielkiego Przemysłu więcej
511 Lekarz D-ta Michał Grejniec. Laboratorjum Chemiczno-dentystyczne. Pawilon Wielkiego Przemysłu więcej
512 Zygmunt Mamlok. Pawilon Wielkiego Przemysłu więcej
513 Walery Żołnowski, Warszawa. Pawilon Wielkiego Przemysłu więcej
514 T-wo Akc. Ryszard Wildt i S-ka. Pawilon Wielkiego Przemysłu więcej
515 Dr. Goldzweig - Łódź. więcej
516 Dr. Friedländer-Wiedeń. więcej
517 „Farmacja” Pawilon Rękodzieł więcej
518 Wiktor Askanas. Pawilon Przemysłu Wielkiego. więcej


strzałka do góry