Spis Wystawców
GRUPA VIII i XX
B. Pisma i wydawnictwa.Lp
Firma
Gdzie wystawiał:
więcej
402 „Kurjer Warszawski” - Dziennik. Pawilon własny więcej
403 „Kurjer Zagłębia” - Dziennik. Pawilon własny więcej
404 „Kurjer Polski”- Dziennik. Warszawa. Pawilon własny więcej
405 „Świat”-Tygodnik Warszawa. Pawilon własny więcej
406 „Goniec Poranny i Wieczorny” - gazeta wychodząca 2 razy dziennie. Pawilon własny więcej
407 A. Trojanowski-Warszawa Pawilon Główny więcej
408 A. J. Celbrin i Syn - Winobrady. Pawilon Główny więcej
409 B. T. Wocalewski Pawilon Wielkiego Przemysłu więcej
410 Gebethner i Wolff. Pawilon Główny więcej
411 Jan Umek. Pawilon Rękodzieł więcej
412 Ks. Pr. Skarżyński. Pawilon Wielkiego Przemysłu więcej
413 M. Szczepkowski-Warszawa. Pawilon Główny więcej
414 J. Rolbiecki-Waszawa. Pawilon własny więcej
415 „Głos Ludu” - Redakcja i drukarnia. Pawilon własny więcej
416 „Gazeta Częstochowska” Dziennik wychodzący w Częstochowie. więcej
417 Przegląd rzemieślniczy - Tygodnik. Pawilon Rękodzieł więcej
418 „Wiadomości Codzienne” Pawilon Rękodzieł więcej
419 „Tygodnik Suwalski”-Suwałki. więcej
420 „Farmacya” - Towarzystwo wzajemnej pomocy robotników farmaceutów. Pawilon Rękodzieł więcej
421 „Głos Warszawski” - Dziennik więcej
422 Tadeusz Głębocki. Pawilon Szkolny. więcej
423 „Biblioteka dzieł wyborowych” - Wydawnictwo książek Polskich w Warszawie. Pawilon „Świata i Świtezi” więcej
424 „Mechanik”- dwutygodnik poświęcony sprawom technicznym w ogólności. Pawilon „Świata i Świtezi” więcej
425 Marjan Fuchs - agencya ogłoszeń. Pawilon „Świata i Switezi” więcej
426 Warszawskie biuro ogłoszeń - „Ungra”. Kiosk redakcyi „Głos Ludu”. więcej
427 Józef Kowalski, księgarz i introligator. Pawilon Rękodzieł więcej
428 Dział Morawski. Promberger Rudolr, księgarz i wydawca. Pawilon Wielkiego Przemysłu więcej
429 Instytut języków nowożytnych - D-ra Kummera Łódź - i Ryga. Pawilon „Świata i Świtezi” więcej
430 Dział Morawski. Pisa Arnost, księgarz i wydawca. Pawilon Wielkiego Przemysłu więcej


strzałka do góry