Spis Wystawców
GRUPA V
A. Wyroby metalowe.Lp
Firma
Gdzie wystawiał:
więcej
219 Konrad, Jarnuszkiewicz i S-ka Tow. Akc: zakładów wyrobów metalowych. Pawilon firmy „Perkun” więcej
220 Biuro Techniczne i Fabryka wyrobów z żelaza i miedzi „Młot w Częstochowie”. Pawilon własny więcej
221 Tow. Akc. Sosnowieckich Fabryk Rur i żelaza. Pod gołem niebem więcej
222 Bracia Kanczewscy. Fabryka Maszyn. Hala Maszyn więcej
223 Patzer Aleksander i Syn. Pawilon Wielkiego Przemysłu więcej
224 „Poręba Tow. Akc. Górnicze odlewów żelaznych emaljowanych, warsztatów mechanicznychni, kopalń węgla. Hala Maszyn więcej
225 Stanisław Żbigowski. Pawilon Wielkiego Przemysłu więcej
226 W. Srzednicki. Pawilon Rękodzieł więcej
227 Laurman. Zakład wyrobów ślusarskich. Pawilon Rękodzieł więcej
228 Waberski i S-ka. Hala Maszyn więcej
229 Antoni Wendler. Pawilon Wielkiego Przemysłu więcej
230 Edmund Chrzanowski Pawilon Wielkiego Przemysłu i pod gołem niebem więcej
231 Warszawska Cynkownia. (Właśc. T. Rapacki i Z. Święcicki) Pawilon Korwinów więcej
232 Sosnowiecka fabryka Armatur, Odlewnia bronzów fosforowych. St. Kraupe. Pawilon Wielkiego Przemysłu więcej
233 Tow. Akc. Walcowni „Milowice”. Pawilon Wielkiego Przemysłu więcej
234 Fabryka wyrobów metalowych i robót budowlano-blacharskich. (B. Golański.) Pawilon Wielkiego Przemysłu więcej
235 Warszawska Fabryka wyrobów ołowianych i cynowych Pawilon Wielkiego Przemysłu więcej
236 Bracia Łopieńscy. Fabryka wyrobów z bronzu. Pawilon Wielkiego Przemysłu więcej
237 Paweł Bitschan. Pawilon Wielkiego Przemysłu więcej
238 Józef Wasilewski i S-ka. Pawilon Wielkiego Przemysłu więcej
239 Wincenty Pytlasiński. Pawilon własny więcej
240 Łukasz Kacprzyk. Zakład bronzowniczy. Pawilon Rękodzieł więcej
241 „Konkordia”. Pierwsza w Państwie Fabryka wyrobów Aluminjowych. Pawilon Rękodzieł więcej
242 Antoni Kossowski. Mechaniczna Fabryka nacinania pilników oraz wyrobów celuloidowych metalowych i kokosowych. Pawilon Rękodzieł więcej
243 Markus i Henig. Pawilon Wielkiego Przemysłu więcej
244 H. Haber i Sz. Hocherman. Pawilon Wielkiego Przemysłu więcej
245 Goldberg i Kuczyński. Fabryka wyrobów metalowych. Pawilon Wielkiego Przemysłu więcej
246 Ziegler i Silberberg. Fabryka łyżek i widelców. Pawilon Wielkiego Przemysłu więcej
247 Franciszek Skoczek Zakład Ślusarsko-Mechaniczny Pawilon Rękodzieł więcej
248 Michał Fiksa. Fabryka wyrobów metalowych. Pawilon Rękodzieł więcej
249 Testensładt. Pawilon Wielkiego Przemysłu więcej
250 Herman Szaja. Fabryka okularów binokli i zabawek. Pawilon Wielkiego Przemysłu więcej
251 Romuald Szymański. Pawilon Wielkiego Przemysłu więcej
252 W. Ziętkiewicz. Wyroby z metalu brytania, galwanizacja niklem. Pawilon Wielkiego Przemysłu więcej
253 Stanisław Bonk. Zakład ślusarsko-Mechaniczny. Hala Maszyn więcej
254 Dział morawski Pawilon Wielkiego Przemysłu więcej
255 K. I. Vejdovsky Hradec Królowej II Czechy. Fabryka drutu oplatanego dlla modniarek, kwiaciarzy, do sztucznych kwiatów, piór dla ozdoby i do wieńców pogrzebowych. Pawilon Wielkiego Przemysłu więcej
256 Jakób Szpekulant. Pawilon Wielkiego Przemysłu więcej
257 Dział Morawski. Pawilon Wielkiego Przemysłu więcej
258 Dział Morawski. Pawilon Wielkiego Przemysłu więcej
259 Dział Morawski. Pawilon Wielkiego Przemysłu więcej
260 Dział Morawski. Pawilon Wielkiego Przemysłu więcej
261 Dział Morawski. Pawilon Wielkiego Przemysłu więcej
262 Dział Morawski. Pawilon Wielkiego Przemysłu więcej
263 H. Weksler. Pawilon Rękodzieł więcej
264 Fabryka Wyrobów Platerowanych. A. B. Schiffers et C-o. Pawilon Wielkiego Przemysłu więcej
265 Weinreb Maurycy. więcej
266 Bracia Minc. Pawilon Wielkiego Przemysłu więcej


strzałka do góry