Spis Wystawców
GRUPA IV
A. Materiały i produkty (dalszy ciąg)Lp
Firma
Gdzie wystawiał:
więcej
183 Fabryka fajansu „A Freudenreich” w Kole. Pawilon Wielkiego Przemysłu więcej
184 Tow. Południowo- Rosyjskich Hut Lustrzanych Huta w Radomsku. Pawilon Wielkiego Przemysłu więcej
185 Bogumił Schneider. Fabryka dachówek w Jelonkach pod Warszawą. Zagroda Włościjańska. więcej
186 Zakłady wapienne „Chęciny” inż. J. Hempla. Pawilon Rolnictwa. więcej
187 Warszawska Fabryka Francuskich Posadzek Cementowych Inkrustowanych W. T. Orth. Pawilon Wielkiego Przemysłu więcej
188 Huta szklana „Paulina” Pawilon Wielkiego Przemysłu więcej
189 Fabryka Materjałów budowlanych i Izolacyjnych „Parowiec”. Pawilon własny więcej
190 Parowe Zakłady Cegielniane. Tow. Br. Bielewicz i S-ka. Pawilon własny więcej
191 L. Przyłubski. Pod gołem niebem więcej
192 Tow. Akc „Pustelnik”. Pawilon Wielkiego Przemysłu więcej
193 J. Zabokrzecki i S-ka. Pawilon własny więcej
194 Towarzystwo Akcyjne Fabryki Portland-Cementu „Łazy”. Pawilon Wielkiego Przemysłu więcej
195 K. Fisér. Pawilon Wielkiego Przemysłu więcej
196 Klinkiernia Lubelska-Lublin; Park-chodnik więcej
197 Parowa Fabryka cegły ogniotrwałej i zwyczajnej oraz kopalnie glinek „Jadwigów” Pawilon Wielkiego Przemysłu więcej
198 Franciszek Lisicki i Sp. Pawilon Wielkiego Przemyslu więcej
199 Łódzka fabryka belek-betonowych systemu Siegwarta Browar Drozdowskiego więcej
200 Przedsiębiorstwo Kopalń Marmurów Kieleckich. Pawilon Wielkiego Przemysłu więcej
201 Allert i Buhle. Pawilon własny więcej
202 M. Frank i C-o. Pawilon Ogrodniczy więcej
203 Dział Morawski. Pawilon Wielkiego Przemysłu więcej
204 Dział Morawski. Pawilon Wielkiego Przemysłu więcej
205 W. ldelsack Pawilon Rękodzieł więcej
206 „Graniton” jedyna słowiańska fabryka artystycznych wyrobów ceramicznych Pawilon Wielkiego Przemysłu więcej
207 Towarzystwo wyrobów ceramicznych w Bechynie Pawilon Wielkiego Przemysłu więcej
208 Kazimierz Pawłowicz, biuro techniczne Pawilon Rolnictwa. więcej
209 Feliks Wiśniewski. Fabryka wyrobów lustrzanych. Pawilon Rękodzieł więcej
210 Antoni Idzikowski. Pawilon własny więcej
211 Huta szklana „Barbara”. Pawilon Wielkiego Przemysłu więcej
212 Józef Nosek. Pawilon Rękodzieł więcej
213 Dział Morawski. Pawilon Wielkiego Przemysłu więcej
214 K. Pfennig. Pawilon firmy „Zawiercie” więcej
215 Dział Morawski. Pawilon Wielkiego Przemysłu więcej
216 Dział Morawski. Pawilon Wielkiego Przemysłu więcej
217 Dział Morawski. Pawilon Wielkiego Przemysłu więcej
218 Dział Morawski. Pawilon Wielkiego Przemysłu więcej


strzałka do góry