Spis Wystawców
GRUPA II
C. Maszyny i narzędzia RolniczeLp
Firma
Gdzie wystawiał:
więcej
67 C. Skoryna Pawilon własny razem z firmą spec. fabr. Armatur. więcej
68 Kujawski, Milewski, inż. Krzyżanowski S-ka w Lublinie, Pawilon Wielkiego Przemysłu więcej
69 „Cyklon Uniwersalny” Bronisław Kosiński i S-ka Pawilon Wielkiego Przemysłu więcej
70 Łęgiewski, Hartwig i S-ka Fabryka Maszyn i Kamieni Młyńskich. Pawilon Wielkiego Przemysłu więcej
71 Zakłady mechaniczne J. Laskowski i S-ka. Pawilon własny więcej
72 Dom handlowy „Alfa Nobel” w Warszawie, Petersburgu Pawilon własny więcej
73 Tow. Akc. „Bormann, Szwede i S-ka” Hala Maszyn więcej
74 Alfred Mélotte, fabryka pługów. Pawilon własny więcej
75 Franciszek Melichar Pawilon Rolnictwa więcej
76 K. Wasilewski Skład maszyn, narzędzi rolniczych i nasion. Pawilon własny i Pawilon Rolnictwa. więcej
77 Fraciszek Oczkowski Hala Maszyn więcej
78 Antoni Bugaj Zakład mechaniczny Ślusarsko Kowalski. Pawilon własny więcej
79 T. Czarliński i R. Swinarski Pawilon własny więcej
80 Cemus i S-ka dawniej Olszewicz i Kern w Warszawie Pawilon własny więcej
81 Towarzystwo Akcyjne Tadeusz Kowalski i Trylski Pawilon własny więcej
82 Alfred Grodzki Skład maszyn, narzędzi rolniczych i nasion. Warsztaty reperacyjne. Pawilon własny więcej
83 M. Wolski i S-ka fabryka maszyn i narzędzi rolniczych i odlewnia żelaza. Pawilon własny więcej
84 Władysław Katuszewski Hala Maszyn więcej
85 And. Fischer Pawilon własny więcej
86 Ludwik Sikorski – włościanin Pawilon własny więcej
87 Bracia Perlis. Odlewnia żelaza i fabryka maszyn. Pawilon własny więcej
88 Tow. Akcyjne Walcowni „Włochy”. Pawilon własny więcej
89 Fabryka pługów i narzędzi rolniczych „J. Sucheni” w Gidlach. Pawilon własny więcej
90 R. Szuster. Pod gołem niebem więcej
91 Howard –Anglia W pawilonie i obrębie placu Syndykatów Rolniczych więcej
92 Clayton i Szuttlewoth Lincoln Anglia W pawilonie i obrębie placu Syndykatów Rolniczych więcej
93 Horusby Anglia W pawilonie i obrębie placu Syndykatów Rolniczych więcej
94 H. Mühsam Włocławek W pawilonie i obrębie placu Syndykatów Rolniczych. więcej
95 „Pług” Warszawa W pawilonie i obrębie placu Syndykatów Rolniczych więcej
96 Jan Zawadzki i S-ka Warszawa W pawilonie i obrębie placu Syndykatów Rolniczych więcej
97 Bracia Jouzowie, Peczky (Czechy) Hala Maszyn więcej
98 F. i J. Kowarzik, fabryka maszyn i odlewnia żelaza w Prostejowie na Morawach Hala Maszyn więcej
99 Arnost Melichar-Ernest Melichar fabryka maszyn rolniczych Votice. Tartak. Hala Maszyn więcej
100 W. Zima Hala Maszyn więcej
101 J. Dvorzak, pierwsza austryjacko-węgierska fabr. panewek kalkowych w Pardubicach, Kr. Czeskie. Pawilon własny więcej
102 Knotek i S-ka w Jiczynie, Czechy Pawilon własny więcej
103 St. Zarodziński Pawilon Ogrodniczy więcej
104 F. Załęski i S-ka Pawilon Wielkiego Przemysłu. więcej
105 Michał Jasiński i S-ka Pawilon Rolnictwa więcej
106 „Pheniks” fabryka maszyn w Rydze Hala Maszyn więcej


strzałka do góry