Spis Wystawców
GRUPA II
B. Maszyny i narzędzia różne pompy, kotły i sikawki.Lp
Firma
Gdzie wystawiał:
więcej
28 Cemus i S-ka Pawilon Wielkiego Przemysłu więcej
29 Towarzystwo komandytowe Zakładów mechanicznych, Brandel Witoszyński i S-ka Hala Maszyn więcej
30 Fab. armatur, pomp, odlewnia żelaza i metali Karola Rudolphiego i S-ki Pawilon Wielkiego Przemysłu więcej
31 S. Więcławski Hala Maszyn więcej
32 J. John fabryka napędni (transmisji) i odlewnia żelaza. Hala Maszyn więcej
33 Inżynier Dawidowicz Hala Maszyn więcej
34 Jan Żochowski Zakład Mechanicz; Hala Maszyn więcej
35 Sosnowiecka Kotlarnia Szafruga, Kubalka i Kulik Pawilon własny więcej
36 A. Braksator. Hala Maszyn więcej
37 Towarzystwo Akcyjne Zakładów Kotlarskich i Mechanicznych. W. Fitzner i K. Gamper Pawilon własny więcej
38 Towarzystwo Zakładów metalowych B. Hantke Warszawa. Pawilon Wielkiego Przemysłu więcej
39 Tadeusz Rychter, skład używanych maszyn i zakłady Mechaniczne. Pawilon Wielkiego Przemysłu więcej
40 Wacław Matyszkiewicz Pawilon Wielkiego Przemysłu więcej
41 H. Hoser. Pawilon Wielkiego Przemysłu więcej
42 Aleksander Zaidler Hala Maszyn więcej
43 Alfons Klawe Parowa Fabryka Hebli i Stolarskich narzędzi. Pawilon Wielkiego Przemysłu więcej
44 Stefan Gębalski. Hala Maszyn więcej
45 Bracia Berent Hala Maszyn więcej
46 The Kempisty, Kasprzycki Company Pawilon własny więcej
47 F. Greenwood Pawilon Wielkiego Przemysłu więcej
48 Franciszek Balcer. Pawilon Rękodzieł więcej
49 Rzewuski i S-ka Specyalna fabryka Maszyn Pawilon własny więcej
50 Leon Barwicki, Przedsiębiorstwo budowlane. Pawilon własny więcej
51 S. Newilew Pawilon Rękodzieł więcej
52 Dział Morawski. Sprzedaż wyrobów rzemieślniczych. więcej
53 Piotr Korolczuk. Włościanin. więcej
54 Dział Morawski. Pawilon Wielkiego Przemysłu więcej
55 H. Roesner - Ślusarnia Mechaniczna Pawilon Wielkiego Przemysłu więcej
56 Bratri Bubelowé (Bracia Bubelowie) pierwsza morawska fabryka wyrobów nożowniczych stalowych Wsetin (Morawa). Pawilon Wielkiego Przemysłu więcej
57 Jan Klekner fabryka narzędzi rzemieślniczych w Zbirowie (Czechy). Pawilon Wielkiego Przemysłu więcej
58 Aug. Rejlek, Malsice, Aug. Rejlek, Malczyce Hala Maszyn więcej
59 Odlewnia żelaza Franciszka Hirscha u Rokcicanach w Czechach Hala Maszyn więcej
60 Antoni Kunz c. k dostawca dworu Hranice Morawa (Austrja). Hala Maszyn więcej
61 Dział Morawski Pawilon Wielkiego Przemysłu więcej
62 Dział Morawski Pawilon Wielkiego Przemysłu więcej
63 Józef Troetzer. Hala Maszyn więcej
64 Spółka Udziałowa. Fabryka Wyrobów Metalowych „Rohn Zieliński i S-ka”. Pawilon Wielkiego Przemysłu więcej
65 Fabryka armatur i odlewów „Gwiździński i S-ka”. Hala Maszyn więcej
66 Fabryka Wyrobu Haszyn „Ludwik Nobel” Pawilon Wielkiego Przemysłu więcej


strzałka do góry