Spis Wystawców
GRUPA II
A. Motory, urządzenia elektrotechniczne, armatury i t. p.Lp
Firma
Gdzie wystawiał:
więcej
15 Towarzystwo Fabryki Motorów „Perkun” w Warszawie. Pawilon własny. więcej
16 „Specyalna Fabryka Armatur i Motorów” Pawilonie własnym razem z firmą „Skoryna” więcej
17 Fabryka maszyn elektrycznych, turbin parowych kompresorów powietrznych Tow. Akc. Brown Borcri & Co. w Fribourgu Szwajcarskim. Hala Maszyn więcej
18 Tow. K. Sulikowski i S-ka, Hala Maszyn więcej
19 Dział Morawski Pawilon Wielkiego Przemysłu więcej
20 Kühn i S-ka. Hala Maszyn więcej
21 F. Błachowicz. Zakład ślusarski i elektromechaniczny. Pawilon Rękodzieł więcej
22 Stanisław Reichman. Pawilon Wielkiego Przemysłu i w Pawilonie Rolnictwa. więcej
23 Akcyjne Tow. „Elektryczność” Zakłady Elektryczne w Ząbkowicach. Pawilon Wielkiego Przemysłu więcej
24 Towarzystwo Udziałowe „Suchy Element Elektryczny.” Pawilon Wielkiego Przemysłu więcej
25 Fabryka Maszyn i Biuro Techniczne Stanisław Patschke i S-ka. Hala Maszyn więcej
26 Dział Morawski. Pawilon Wielkiego Przemysłu więcej
27 Franco Tosi Legnano Włochy. Hala Maszyn więcej


strzałka do góry