Spis Wystawców
GRUPA XVII i XX.
A. Szkolnictwo.Lp
Firma
Gdzie wystawiał:
więcej
656 Szkoła Techniczna Wł. Piotrowskiego. Pawilon Ogólno-Kulturalny więcej
657 Pierwsze Polskie Gimnazyum Żeńskie Z. Pętkowskiej. Pawilon Ogólno-Kulturalny więcej
658 Pensya Żeńska Z. Garzteckiej w Częstochowie. II Aleja. Pawilon Ogólno-Kulturalny więcej
659 Tow. Urządzeń Szkolnych i Pomocy Naukowych „Urania”. Pawilon Ogólno-Kulturalny więcej
660 Szkoła Rzemiosł przy Talmud-Tora w Częstochowie. Pawilon Rękodzieł więcej
661 Szkoła Mechan -Techn. H. Wawelberga i S. Rotwanda. Pawilon Ogólno-Kulturalny więcej
662 H. Chylińska - Księgarnia pod firmą M. Lipskiej. Pawilon Ogólno-Kulturalny więcej
663 M. Radziwiłłowiczowa. Pawilon Ogólno-Kulturalny więcej
664 Gimnazyum męskie prywatne C. Bagińskiego w Częstochowie. Pawilon Ogólno-Kulturalny więcej
665 W. Szczepkowski, Warszawa. Biblioteczka wiejska. więcej
666 Szkoła Rzemiosł przy Łódzkiem Towarzystwie Dobroczynności dla Chrześcijan Pawilon Szkolnictwa więcej
667 Szkoła przy Tow. „Hilczyński” szkoła fachowa ślusarzy. Pawilon Ogólno-Kulturalny więcej
668 M. Gliwiczowa, Piotrków - Szkoła. Pawilon Ogólno-Kulturalny więcej
669 Ochrona Zawiercka, Zawiercie - Roboty dzieci. Pawilon Ogólno-Kulturalny więcej
670 Szkoła Tow. Zawiercie, Zawiercie - Model. Pawilon Ogólno-Kulturalny więcej
671 Ochrony Żydowskiego Tow. Dobroczynności, Częstochowa - Roboty dzieci. Pawilon Ogólno-Kulturalny więcej
672 K. Kędzierski. Prywatna Szkoła Polska 2-klasowa Męska w Piotrkowie. Pawilon Ogólno-Kulturalny więcej
673 Ochrony Chrześcijańskiego Tow. Dobroczynności. Częstochowa - Roboty dzieci. Pawilon Ogólno-Kulturalny więcej
674 „Sala zajęć” ks. Kowalskiego Częstochowa -Roboty dzieci. Pawilon Ogólno-Kulturalny więcej
675 Szkoła Handlowa Kupiectwa Łódzkiego (7-klas.). Pawilon Ogólno-Kulturalny więcej
676 K. Kujawski, Warszawa. Pawilon Ogólno-Kulturalny więcej
677 Zarząd Włocławskiego Towarzystwa Wspomagania Biednych we Włocławku. Pawilon Ogólno-Kulturalny więcej
678 Chrzanowski - Częstochowa Wzory do nauki modelowania. Pawilon Ogólno-Kulturalny więcej
679 G. Kośmiński - Polskie 8-klasowe Gimnazyum. Pawilon Ogólno-Kulturalny więcej
680 Szkoła dekoracyjna Chalus-Dunin, Warszawa. Pawilon Ogólno-Kulturalny więcej
681 A. Żyliński, Szkoła Męska (4-klasowa). Pawilon Rękodzieł więcej
682 H. Jaworski, Lublin - Szkoła Męska. Pawilon Ogólno-Kulturalny więcej
683 Ochrona Rakowska - Częstochowa. Pawilon Ogólno-Kulturalny więcej
684 Szkoła Rakowska - Częstochowa. Pawilon Ogólno-Kulturalny więcej
685 Łódzka Szkoła Polska. Pawilon Ogólno-Kulturalny więcej
686 Ks. Róża Lubomirska - Kruszyna. Ochrona. Pawilon Ogólno Kulturalny. więcej
687 Ks. Jadwiga Lubomirska - Pławno. Ochrona. Pawilon Ogólno-Kulturalny więcej


strzałka do góry