Spis Wystawców
GRUPA XII i XIII
B. Żywy inwentarz.Lp
Firma
Gdzie wystawiał:
więcej
581 Krysiński - dawniej S-wie M. Mayera. Stajnie więcej
582 Theor Ender - w Kraszkowicach, poczta Wieluń. Stajnie więcej
583 Błażej Stolarski-wieś Długocice, przystanek D.Ż.W.W Wolbórka gub. Piotrowska Stajnie więcej
584 Dominium Boguslawice, poczta Wolbórz, Kazimierzowski Stajnie więcej
585 Teodozyusz Werzleyski. Wtobieck Szlachecki. Stajnie więcej
586 Jan Biedrzycki – Sekursko, poczta Św. Anna, st. telegr. Koniecpol gub. Piotrowska Stajnie więcej
587 Leon Przyłubski w Kątach Stajnie więcej
588 Kazimierz hr. Kwilecki w Grodźcu. Stajnie więcej
589 Wolff, dobra Cielądz, poezja Rawa, gub. Piotrkowska. Stajnie więcej
590 Książe Lubomirski, w Kruszynie. Stajnie więcej
591 A. Michalski. Stajnie więcej
592 Kamocki. Dział rybny więcej
593 Hr. Raczyński. Dział rybny więcej
594 Felicya Wyczołkowska. Chyliczki, poczta Piaseczno gub. Warszawska. Stajnie więcej
595 Zakrzewski - Rozprza. Stajnie więcej
596 Feliks Trepka-Jeżów. Pawilon Rolnictwa. więcej
597 Szkoły Gospodarcze w Kruszynku i Gołatczyźnie. Stajnie więcej
598 W. Szymanowski - Konopiska przez Częstochowę. Stajnie więcej
599 Ks. Kanonik Nawrocki. - fabryka Raków pod Częstochową. więcej
600 Wł. Mittelstaedt. - Lipie przez Częstochowę. Stajnie więcej
601 Hr. Ostrowski - Meluszyn, powiat Noworadomski gub. Piotrkowska. Stajnie więcej
602 Hilary Bronikowski. Stajnie więcej
603 St. J. Korczak-Ziółkowski. Stajnie więcej
604 Stanisław Dłużewski - Dłużewo, pocz. Stara-Wieś gub. Warszawska. Stajnie więcej
605 Józef Michalski - Trawniki gub. Lubelska. Stajnie więcej
606 Dominium Łęki, poczta Pniewno. Stajnie więcej
607 Mieczysław Jaszowski Stajnie więcej
608 Jerzy Ostrowski. Stajnie więcej
609 Dominium Sekursko-Biedrzycki. Stajnie więcej
610 Związek Hodowlany, Sieradzko-Piotrkowski Stajnie więcej
611 Dominium Kraszniewice, pow. Wieluń, właśc. Witte Stajnie więcej
612 Dominium „Trawniki i Suchodoły”. Stajnie więcej
613 Grzegorz Misiewicz. Pawilon Rolnictwa. więcej
614 Dominium Kawodrze Częstochowa, właściciel Majszak Stanie więcej
615 Miedźno, Kłobuck, Kr. Proboszcz Sertkiewcz. Stajnie więcej


strzałka do góry