Spis Wystawców
GRUPA X - Spożywcza.
C. Konserwy, wyroby cukrowni, tabaczne, cykorya i t. p.Lp
Firma
Gdzie wystawiał:
więcej
557 Hr. Cecylia Plater-Zyberk - Szkoła Gospodarcza. więcej
558 Pierwszy Krajowy Zakład Win owocowych i Goszczów bez alkoholu „Ambrozya” . Pawilon własny więcej
559 Stanisław Mikułowski - Pomorski - Fabryka przetworów owocowych i warzywnych. Pawilon Wielkiego Przemysłu więcej
560 Józef Werner, Cyrański i S-ka. Pawilon Wielkiego Przemysłu więcej
561 Fabryka konserw z jarzyn, owoców i mięsa „Prosna”. Pawilon Wielkiego Przemysłu więcej
562 Marta Kędzierzawska - Kobieca miodosytnia i fabryka win owocowych. Pawilon Wielkiego Przemysłu więcej
563 Mieczysław Weber, Częstochowa. II Aleja No 29. Pawilon Wielkiego Przemysłu więcej
564 Związek Zawodowy Cukrowni Król. Polsk. Pawilon Rolnictwa. więcej
565 Import herbaty T-wa M. Szumilin. Pawilon Wielkiego Przemysłu więcej
566 Dom Importowy Wiktor Matyjewicz (Molinari Kawa) z elektryczną palarnią kawy. Pawilon własny więcej
567 Ferd. Boehm. Pawilon Wielkiego Przemysłu więcej
568 Steinhagen i Wünsche – Kłomnice Pawilon Wielkiego Przemysłu więcej
569 W. Muśnicki i S-ka, reprezentant T-wa „Laferme” w Petersburgu. Pawilon Wielkiego Przemysłu więcej
570 Fabryka tabaczna p. f. „Noblesse”. Pawilon Wielkiego Przemysłu więcej
571 Miron Kusznir. Pawilon Przemysłu Wielkiego i Średniego więcej
572 „Terroza” - Zdrowotna Kawa Wolnego. Pawilon Wielkiego Przemysłu więcej


strzałka do góry