Spis nagrodzonych
Grupa XIX

Hygiena


Obrady sędziów odbyły się w 20 i 21 września 1909.

Sędziowie:

pp.: J. Jaworski, L. Rutkowski, Cestewicz, M. Rosakowski, Tołwiński, St. Kurtz, A, Puławski, St. Białobrzeski.

Dyplom uznania:

 • P. Erlichowi za całość fabrykacji w dziedzinie ortopedji
 • Sanatorjum w Rudce
 • Zakładowi leczniczemu w Grodzisku (ordynator dr. Malewski)
 • Instytutowi Hygjeny Dziecięcej
 • „Kropli mleka” ,w Warszawie
 • „Kropli mleka” w Łodzi
 • „Kropli mleka” w Kaliszu
 • Sanatorjum Dłuskiego w Zakopanem
 • D-rowi Serkowskiemu za ogół wystawionych przedmiotów
 • P. Bierowi z Krakowa
 • Prof. Bujwidowi z Krakowa
 • Dr. Tchórznickiemu
 • Szpital Anny Marji w Łodzi
 • Kolonje letnie w Warszawie
 • P. Kozłowskiemu za działalność w budzeniu zamiłowania do ćwiczeń fizycznych.

medal złoty:

 • p. Kłobukowskiemu - za wyzyskanie ciepła palenisk w piecach pokojowych
 • inż. Romanowi Martensowi za ogrzewanie do pieców i kuchen
 • Zielińskiemu (firma Wulkan) - za wyzyskanie ciepła palenisk w piecach pokojowych
 • Bud. Makowskiemu
 • Firmie Molin i Krasuski za wyrób Krajowy gorsetów i pasów brzusznych
 • Panu Antosiewiczowi
 • Firmie Lago za syfony

medal brązowy duży:

 • Firmie Cristal Carmen za wyrób krajowy preparatów Carmen
 • Franciszkowi Stachowiczowi za zastosowanie materjału hygjenicznego do wag materjałów spożywczych.

medal srebrny:

 • Rzeźnia w Częstochowie
 • Rzeźnia w Łodzi

medal brązowy:

 • Władysławowi Kościelskiemu za pomysł fabryk szczotek do mycia przedmiotów wodą bieżącą
 • P. Soczkowi za wystawę przyrządów optycznych.

list pochwalny:

 • P. Grocholskiemu, fryzjerowi, za współudział w wystawie.
 • P. Askanazowi za przyrząd do mycia głowy.
 • T-wu Opieki nad umysłowo chorymi w Radomiu.

Podziekowania:

 • P. Ginsbergowi z Zawiercia i Częstochowy.
 • P. Klicznikowi i Arnoldowi (optycy).
 • Pucan Nerbert (optyk).
 • Marcelemu Chmielewskiemu za udział w wystawie.


strzałka do góry