Spis nagrodzonych
Grupa XII

dział robót kobiecych.


Sędziowie:

dr Biegańska i Zofja Garbińskia, Janowa Grossmanowa, Anieli Żwanowa, pp. Leona Mońkowskiego i Witolda Małkowskiego.

medal złoty:

 • Szwalnia robót kościelnych im. św. Michała
 • Szwalnia robót kościelnych im. Matki Boskiej Częstochowskiej

medal srebrny:

 • Garbuczewa i Winokurowa (za owocny rozwój przemysłu ludowego)
 • Werszer (za hafty kościelne)
 • Grabiańska (hafty kościelne)
 • Firma gorseciarska „Józefa”
 • p. Werner otrzymała za hafty kościelne.

medal srebrny wielki:

 • Szwalnia robót kościelnych im. św. Józefa
 • Kindler i Gustaw Geyer (za koronki)
 • Grabowska (za wyroby z rafji)
 • Sakowska (hafty kościelne)
 • Frenkówny z Zawiercia (roboty ręczne)
 • Firma gorseciarska „Gustawa”

medal brązowy:

 • Chachulski (hafty kościelne perełkowe)
 • Jędrzejczyk
 • Feygenblat (za chorągiew synagogalną)

list pochwalny:

 • Drzewiecka (kilimy)strzałka do góry