Spis nagrodzonych
Grupa X

Artykuły spożywcze i niektóre działy przemysłu ludowego


Obrady sędziów odbyły się w 31 sierpnia i 2 września 1909.

Sędziowie:

Mutniańskiego (przewodniczący), Bączkowskiego (sekretarz), Lutosławskiego Józefa, Prądzyńskiego, Pawenczkowskiego, Merchelskiego, Dziewickiego i Goldmana był następujący.

Dyplom uznania:

 • Browarowi E. Reych i Synowie w Warszawie, - za doborowe piwo.
 • Rektyfikacji Warszawskiej, potwierdzenie poprzednie nagrody.

Medale złote:

 • Myszkowskiemu w Kaliszu za wyroby wyborowego chleba w kilku gatunkach, oraz inne wyroby piekarskie i pierniki, zaś kierownikom: Piotrowi Wojtkiewiczowi i Michałowi Skibińskiemu wyrazić podziękowanie za wzorowe prowadzenie wyrobu.
 • Witoldowi Sobolewskiemu S-ka w Warszawie, za karmelki i cukry.
 • Zakładom przemysłowym „Wola Krzysztoporska”, za ogólną produkcję przemysłu spożywczo-rolnego.
 • I. W. Muśnickiemu i S-ka, - jako reprezentantowi firmy „Laferme” podziękować za staranne urządzenie wystawy produktów rzeczonej firmy, - a towarzystwu ta bacznej fabryki „Laferma” potwierdzić wszystkie poprzednio przyznane nagrody.
 • Tow. M. Szumilin, za staranny dobór różnych mieszanek herbat, Chińskiej, Ceylońskiej i Jawskiej.
 • Ferdynand Bohn. - Za fabrykacje cykorji.
 • Firmie Szteinhagen i Wüosche w Kłomnicach za fabrykację cykorji.
 • Firmie Józef Werner, Cyrański i S-ka - za wyborowe konserwy warzywne i owocowe.
 • Franciszkowi Braulińskiemu w Piotrkowie - za piwo.
 • Adamowi Branickiemu z Sosnowca.
 • Browarowi K. Szwede w Częstochowie.
 • Browarowi sukcesorów Franciszka Braulińskiego, - za piwo.
 • Sercarzowi w Będziniu - za piwo.

Medale srebrne duże:

 • Fabryce tabacznej „Noblesse”, i potwierdzić przyznane poprzednio nagrody.
 • Warszawskiej fabryce octu spirytusowego „Monopol”.
 • Cezaremu Białkowskiemu, za wina bessarabskie.
 • Uwzględniając wskazówki urzędu zgromadzenia starszych cechu majstrów wędliniarzy, udzielone w liście z dnia 25 sierpnia r.b. No 76 komitetowi wystawy, postanowiono Bolesławowi Rajszycowi za wyroby masarskie wielki medal srebrny.
 • Juljanowi Pleskaczyńskiemu za wyroby masarskie.
 • Medal srebrny mały.
 • Fabryce octu K. Willand w Warszawie - za octy.
 • Franciszkowi Białowonsowi, - za wyroby mączne.
 • M. Grodzińskiemu z Warszawy, za wyroby mączne.
 • Wiktor Matyjewicz „Molinari Kawa” za kawę paloną.
 • Fabryce konserw z jarzyn, owoców i mięsa „Prosna” w Kaliszu, - za konserwy.
 • List pochwalny:
 • Zytnickiemu - za wyrób kawy.
 • Fabryce pierników „Pszczółka” i cukierni Feliksa Michotek - za pierniki.
 • Franciszkowi Sobczyńskiemu z Woli Krzysztoporskiej - za wina owocowe.
 • Młynowi walcowemu „Marceli” sukcesorów M. Kowalskiego w Krzepicach - za wyroby mączne.
 • Marcie Kędzierzawskiej, właścicielce kobiecej miodosytni i fabryki win owocowych.
 • Podziękowania.
 • W. Michałowskiemu w Opolu, - za udział w wystawie.
 • Jego Cesarskiej Wysokości Arcyksięciu Reinerowi,- za udział w wystawie i przedstawienie obfitych wyrobów.
 • B. Kasprowiczowi w Gnieźnie - za udział w Wystawie.
 • M. Neznalowi, - za udział w wystawie.
 • Firmie Szwarce i Słucki - za udział w wystawie.
 • W sprawie kawy zdrowotnej Wolnego pod nazwą „Teroza” - zaproponować komitetowi wystawy odesłać produkt ten do zbadania w laboratorjum przy Muzeum Przemysłu i Rolnictwa w Warszawie po zbadaniu zaś powołać do ostatecznej oceny.
 • P. Jankowskiemu potwierdzić poprzednio przyznaną nagrodę.
 • W dodatkowym „jury” spożywczym sąd, złożony z pp.: inż. Tadeusza Fijałkowskiego, Kazimierza Reklewskiego, Alfonsa Bogusławskiego, St. Ostrowskiego i K. Stefanickiego, po obejrzenia i wypróbowaniu pierników firmy „Meteor” w Żytomierza i konserw firmy „Prosną” w Kalisza, - uchwalił przyznanie następujących nagród:

Medale złote:

 • Firmie „Meteor” w Żytomierzu - za wyborowe pierniki
 • firmie „Prosna” w Kalisza - za bardzo dobre konserwy owocowe i jarzyny.


strzałka do góry