Spis nagrodzonych
Grupa VI

Przemysł drzewny 23 i 24 sierpnia 1909.


Sędziowie:

 • Karol hr. Raczyński, wiceprezes wystawy i prezes komitetu.
 • Kazimierz Trenerowski - sekretarz.
 • Pp. inż. Konstanty Jakimowicz, Ignacy Łopieński, inż. dyrektor Bogusławski, Tomasz Domięcki, Antoni Grmela, J. Barszczewski, Marjan Zarembski, Henryk Szczygliński, inż. Leon Mańkowski.

Dyplom uznania:

 • Pierwszy zakład artystyczny inkrustacji i mozajki. Medal złoty. Natalja Bober za kierownictwo

Medal złoty:

 • Bronisław Kopydłowski, Częstochowa za dokładne wyroby bednarskie
 • Stefan Mrokowski, Sosnowiec, okna uniwersalne i posadzka patentowana.
 • Józef Rostkowski Warszawa, za ramy stylowe i roboty pozłotnicze.

Medal srebrny wielki:

 • Bracia Thonet, Noworadomsk, za gustowne, komplety mebli giętych.
 • Domański i Zabłocki, Warszawa, za dobór listew na ramy.
 • K. Załęski i S-ka za meble z uwzględnieniem sypialni machoniowej.

Medal srebrny mały:

 • Adam Jaszczołt za meble z uwzględnieniem pokój stołowego.
 • Akc. Tow. fabr. mebli, Wiedeń Jakób i Józef Kohn, Noworadomsk za meble gięte.
 • Tow. Akc. fabr. mebli giętych „Wojciechów” w Kamińsku za meble gięte i formierzy.
 • Fabryka posadzek dębowych „Tajkury” gub. Wołyńska za maszynowe dębowe posadzki.

Medal brązowy wielki:

 • A. Tafins Zawiercie za pudełka podróżno i inne wyroby z fornierów.
 • Antoni Janicki, Warszawa za staranną robotę pozłotniczą i snyceską.

Medal brązowy mały:

 • Związek rzemieślniczy „Zorza” za przedstawione okazy.
 • S. Kon z Janowa pow. Częstochowski za wyroby narzędzi gospodarskich i domowych z drzewa bajowego.

Wynik sądzeń dodatkowych w dziale meblowym:

 • Fabryce mebli giętych Br., Thonet w Noworadomsku - medal zloty
 • Tow. Akc. „Wojciechów” - medal srebrny wielki.
 • Adolfowi Fafius w Zawierciu - medal zloty.


strzałka do góry