Spis nagrodzonych
Grupa V

Przemysł metalowy


Obrady sędziów odbyły się w 25, 26 i 27-go sierpnia 1909.

a)

Sędziowie:

sędziowie: pp. Aleksander Ginsberg, Edward Geisler, Władysław Łatkiewicz, Józef Mirowski. Bronisław Petsch, Włodzimierz Rudziński i Stefan Brun.

Dyplom uznania:

 • B-cia Łopieńscy, za zasługi, położone dla rozboju w Krają przemysłu artystycznego brązowego; pracowników przedstawionych przez te firmę a mianowicie: Jana Laskiego, Augusta Neskiego, Stanisława Wasilewskiego nagrodzono listem pochwalnym.
 • R. Szymański. Warszawa, za artystyczne wyroby ślusarskie, dla pracowników zaś: Wesołowskiego Józefa i Zapałowskiego Szczepana, listy pochwalne.

Medale złote:

 • Metalurgja, Co. A. Graux i S-ka, Częstochowa, za wyrób naczyń żelaznych emaljowanych, maszynek do mięsa, oraz zarządzenie fabryki, które zwiedziło gremjum sędziów w dniu 26-go b. m.
 • M. Henig i S-ka. Częstochowa, za fabrykacje igieł i części metalowych do parasoli. Fabrykę igieł, również gremjum sędziów zwiedziło w dniu 26 bm.
 • Makowski i Rauer, Warszawa, za kwiaty metalowe.
 • Akc. Tow. wyrobów metalowych A. Weszycki i S-ka Warszawa, za wyrób łóżek metalowych.

Medale srebrne wielkie.

 • Władysław Henig, Łódź za lampy, żyrandole itp.,
 • Warszawskie Towarzystwo wyrobów ołowianych i cynkowych, za fabrykacje rur, fasonów itp.
 • C. Chrzanowski, Kaczy Dół, za fabrykację tkanin metalowych.
 • K. Wasilewski, za wyrób krajowych stalówek.
 • A. B. Schiffers i S-ka Warszawa, za wyroby platerowana.
 • Warszawska Cynkownia za blachę żelazną i cynkową.

Medale srebrne małe:

 • Muszyński i S-ka, Sosnowiec, za roboty żelazne artystyczne dla współpracowników zaś: Kazimierza Tymoszuka list pochwalny, dla Górawskiego, Mrozickiego, Bucińskiego i Gawrysia słowa zachęty.
 • Henryk Jardel, Warszawa, za starannie wykończona ,kasy ogniotrwałe.
 • Hawliczek. Warszawa, za galanterja metalową.
 • Golański, Warszawa, za staranne roboty blacharskie.

Medale brązowe duże:

 • I. Wasilewski, Warszawa, za starannie wykonane medale z wystawy, jako zachęta do dalszego rozwoju.
 • B-cia Nowakowscy, Warszawa, za nader pracowite wykończenie wyrobów galanteryjnych brązowych.
 • Błachowicz, Warszawa, za wagi aptekarskie.
 • I. Weinberg, Częstochowa, za galanterję metalową.
 • Władysław Ryk, Warszawa, za staranną robotę blacharską.
 • Morawski, Warszawa, za odlewy metalowe figur.
 • Haber i Hocherman, za galanterja, metalowa.

Medale brązowe małe.

 • M. Wejnreb, Sosnowice, za obicia metalowe emaljowane.
 • Zbikowski, Warszawa, za odlewy metalowe.
 • Ziętkiewicz, Częstochowa za wyroby z białego metalu.
 • U. Ciużyński, za krajowy wyrób zabawek.
 • Wechsler, Częstochowa, za krajowy wyrób zabawek.
 • U. Fiksu, Częstochowa, za wyroby metalowe.
 • Concordia, Częstochowa, za wyrób łyżek i widelcy z aluminium.
 • Fr. Skoczek, Częstochowa, za. wyrób łańcuchów.
 • J. Sawicki, Warszawa, za wyroby ślusarskie.

List pochwalny osobisty:

 • Bolesław Markiewicz za pomysł zamku.

b)

sędziowie:

pp. W. Babczyński, P, Drozhowski, W. Graben, R. Woroniecki

nagrody:

 1. „Magnetu” Zurich (zegar elektryczny, zasługuje na uwagę, jako konstrukcji ulepszonej. Wyrób zagraniczny nie podlega nagrodzeniu;
 2. Dawidson, Kalisz, zegary nie są fabrykowane w kraju lecz sprowadzone w częściach, ze zasługują na nagrodę;
 3. Jakób Szyff, Warszawa (jak poprzedni)
 4. Ludwik Heiroz, Praga Czeska, wykończenie staranne zasługując na rozpowszechnienie u nas w kraju. Przedstawiciel J. Pozderski z Warszawy. Tauber Watch (okazów nie było).

c)

sędziowie:

Komplet sędziów w osobach: pp. Józefa Grzybowskiego, muzyka Częstochowy, Adolfa Homana organisty z Warszawy, Wacława Fasza, Józefa Kszanopla, ks. Powanowskiego, Antoniego Szymańskiego na posiedzeniach w dniu 25 i 26-go sierpnia odbytych, przyznali następujące nagrody:

medal złoty:

 • Arnold Fibiger z Kalisza, za fortepian salonowy duży systemu amerykańskiego.
 • Cierniewicz i Zwoliński z Pustelnika pod Warszawa, za dzwony po raz pierwszy u nas w kraju harmonijnie dostrojone ze względu za ich gęstość dźwięku i dokładną ornamentykę.
 • Aleksander Glier z Warszawy, za komplet instrumentów odznaczających się dokładnym wykończeniem i czystością finów.
 • W. F Czerwieny z Kijowa, za świetny komplet instrumentów dętych 14 pułku huzarów.

medal srebrny duży:

 • Dominik Biernacki z Dabrzynia nad Wisłą, za organy o 11 głosach i 10 rejestrach, z dwoma klawiaturami, pedałem stożkowo - pneumatyczny.

medal srebrny:

 • Adam Owczarski z Warszawy, za dwa pianina machoniowe stylu nodern, systemu amerykańskiego.
 • Stefan Malko, z Częstochowy - fabryka instrumentów dętych za wystawienie kompletu i starania w udoskonaleniu mechanicznem

medal brązowy:

 • Fr. Borówka z Warszawy, za okazy instrumentów smyczkowych, ręcznej roboty, wytwornie odrobionych o pełnym tonie.
 • Niemczyk, ze Lwowa, nie kwalifikuje się do sądzenia jako firma zagraniczna.

Wyniki sądzeń w dziale gramofonów i instrumentów muzycznych.

Sędziowie:

pp. Władysław Powiadowski, Wacław Faust, Karol hr. Raczyński i delegat komitetu p. Alfons Bogusławski. Przyznano nagrody:

nagrody:

 1. Kompanji „Intono” za pierwszy w kraju wyrób płyt do gramofonów „Syrena-Record”, odznaczających się czystym, silnym a łagodnym tonem - medal złoty.
 2. Inż. Klambowskiemu i S-ka za płyty do gramofonu „Ariophon record” krajowego wyrobu, odznaczające się czystym, silnym a łagodnym tonem - medal złoty.
 3. p. Klimkiewiczowi za własne artystyczne nagrania i zasiągi, przy wprowadzeniu polskich utworów do repertuaru firmy „Pathé freres” -medal złoty. (Ulepszony system i płyty nowego typu, największych dotychczas rozmiarów firmy „Pathé fere” w Paryżu, nie podlegają nagrodzeniu, jako wyrób niekrajowy, lecz zasługują na specjalne wyróżnianie.
 4. Panu Żbikowakiemu za pierwszy i jedyny wyrób w kraju gramofonów własnego pomysłu, pod nazwą „Lirophon” i wyrób diafragm -dyplom uznania.


 5. W dziale gramofonów i instrumentów muzycznych inż. Z. Klamborowskiemu za płyty do gramofonu „Ariophon-record" krajowego wyrobu, odznaczające się czystym, silnym, a łagodnym tonem przyznano medal złoty.strzałka do góry