Pawilon Rolnictwa
     Pawilon Rolnictwa został zaprojektowany przez P. Filipczyńskiego. Pawilon zajmował przestrzeń 870 m2.
kliknij na obrazek aby powiększyćPocztówki:Album widoków Wystawy Częstochowskiej 1909rZdjęcia z gazet:W tym pawilonie wystawiali:


Lp Firma więcej
75 Franciszek Melichar więcej
91 Howard –Anglia więcej
92 Clayton i Szuttlewoth Lincoln Anglia więcej
93 Horusby Anglia więcej
94 H. Mühsam Włocławek więcej
95 „Pług” Warszawa więcej
96 Jan Zawadzki i S-ka Warszawa więcej
105 Michał Jasiński i S-ka więcej
186 Zakłady wapienne „Chęciny” inż. J. Hempla. więcej
208 Kazimierz Pawłowicz, biuro techniczne więcej
276 Zakłady mechaniczne Kruszyński i S-ka. więcej
285 Dr. Ludwik Zieliński. więcej
328 Dom Handlowy S. Orłowski i inżynier Warchałowski. więcej
460 T-wo Akc Fabryki Superfosfatów i Przetworów Chemicznych „Strzemieszyce”. więcej
462 Ludwik Jankowski. więcej
482 Spółka Mleczarska Ziemian i Gór S-to Krzyskich. „Szarotka” więcej
549 Franciszek Białowąs - Skład mąki i legumin. więcej
550 Adam Branicki, Sosnowiec, gub. Piotrkowska. więcej
553 Młyn walcowy „Marcelin” S-rów M. Kowalskiego więcej
564 Związek Zawodowy Cukrowni Król. Polsk. więcej
574 Warszawskie Ziem Towarzystwo Meloracyjne. więcej
575 Krüger. więcej
576 Kółko Rolnicze Rospsza. St D. Ź. W. W. więcej
577 Karol Łącki. więcej
578 K. Wasilewski więcej
579 Stanisław Malewski więcej
580 Zygmunt Myszkowski więcej
596 Feliks Trepka-Jeżów. więcej
613 Grzegorz Misiewicz. więcej
621 Szkółki Podzameckie. więcej
629 E. Radowski - Żytomierz. więcej
630 P. Korszeń - Sosnowici, gub. Siedlecka. więcej
631 I. Toczkowski - Pierzchno. więcej
632 W. Kopeć. - Czarnocin. więcej
633 Wł. Molski - Kamieńczyk. więcej
634 St. Duknicz - Moskarzów. więcej
635 Fr. Puto - Moskarzów. więcej
636 J. Skrzypczyk - Kłobuck. więcej
642 Władysław Kuta. więcej
708 Szkoła Rolnicza w Brzozowej p. Iwangród, gub Lubelska. więcej
711 Warszawskie T-wo Wzajemnego Ubezpieczenia Ruchomości Rolnych od Ognia „Snop”. więcej
712 T-wa Wzajemnych Ubezpieczeń od Gradobicia „Ceres”. więcej

strzałka do góry