Muzeum Higieniczne
     Muzeum Higieniczne został zbudowany w latach 1908-1909 według projektu Brunona E. Paprockiego. W okresie 1932-1967 r. znajdowało się tam Muzeum Regionalne, a od 1968 r. Muzeum Górnictwa Rud Żelaza (Oddział Muzeum w Częstochowie). Zachowany do dzisiaj. Budynek ten zajmuje przestrzeń 240 m2.
kliknij na obrazek aby powiększyćPocztówki:Album widoków Wystawy Częstochowskiej 1909rW tym pawilonie wystawiali:


Lp Firma więcej
519 Zakład wodoleczniczy i sanatorjum. więcej
726 Wystawa przeciwalkoholiczna więcej

strzałka do góry